Τελευταία μέρα σήμερα, εντός τού σχολικού ωραρίου, για την ανάκληση επιλογών στο μηχανογραφικό δελτίο από υποψηφίους Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) και Γενικών (ΓΕ.Λ) Λυκείων.

Τη σχετική δυνατότητα παρέχει το υπουργείο Παιδείας  μόνο για μερικές ή όλες τις επιλογές των υποψηφίων και όχι για να προσθέσουν οι ίδιοι άλλες ή για να αλλάξουν τη σειρά αυτών που έχουν υποβάλει εμπροθέσμως.

Όσοι υποψήφιοι θέλουν να ανακαλέσουν επιλογές πρέπει να προσφύγουν στον σχετικό κόμβο τού υπουργείου. Μετά από την παρέμβασή του πρέπει να οριστικοποιήσουν ξανά το μηχανογραφικό τους, το οποίο θα φέρει και στη συνέχεια ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου αλλά με νεότερη ημερομηνία.

Η 20ή Ιουλίου είναι τελική προθεσμία και μετά από το τέλος της ουδεμία αλλαγή θα γίνεται δεκτή στα δελτία. Η εφαρμογή στον ιστότοπο του υπουργείου θα κλειδωθεί και το σύστημα επεξεργασίας θα διεκπεραιώσει τα δελτία.

Από την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν σε σελίδα τού υπουργείου την τελική μορφή τού μηχανογραφικού και τον αριθμό πρωτοκόλλου του.