Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017 για τον μήνα Ιούνιο δημοσιοποιεί ο δήμος Τήνου και απ’ αυτά, εκτός από το προφανές τής λιτότητας, τεκμαίρεται και ότι τα εισπραχθέντα έσοδα έχουν φθάσει κανονικά στο τέλος τού έκτου μήνα τα 4.863.132,61 ευρώ και τα καταβληθέντα έξοδα τα 2.544.436,41.

Τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα και έξοδα στον (λογιστικά ισοσκελισμένο) προϋπολογισμό είναι 11.261.050,46 ευρώ, τα προσώρας βεβαιωμένα έσοδα φθάνουν 6.646.514,02 και τα προσώρας ενταλματοποιημένα έξοδα φθάνουν τα 2.662.766,36.