Ενιαίο αρχείο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα φυτικής προέλευσης οικοτεχνίας και ιδιοπαραγωγής καθιερώνεται πλέον από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τροποποιεί αναλόγως σχετική υπουργική απόφαση από το 2015.

Η απόφαση αφορούσε «τους όρους και τις απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής» και η τροποποιημένη απόφαση τίθεται υπό εφαρμογή από τις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών τής χώρας.

Τα υπό τη διαχείρισή τους Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας και το Μητρώο Καταχώρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ιδιοπαραγωγής ενοποιούνται προς διευκόλυνση των αγροτών οι οποίοι ζητούσαν να ενταχθούν ξεχωριστά στα -μέχρι τώρα- δύο μητρώα.