Περίπου  εκατόν πενήντα χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να εκκαθαρίζονται ανά εργάσιμη ημέρα μέχρι να λήξει ο χρόνος για την κατάθεσή τους (17/7), ενώ το υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να δώσει και νέα παράταση και η πρώτη δόση εξόφλησης φόρου πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31η τού μηνός.

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο εκατό ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα ή διακόσια πενήντα για τα νομικά που τηρούν βιβλία απλογραφικού συστήματος ή πρόστιμο πεντακόσια ευρώ για  νομικά με βιβλία διπλογραφικού συστήματος.

Για λιγότερες από τις μισές εκκαθαρισμένες δηλώσεις προκύπτει καταλογισμένος φόρος περί τα δυόμιση δισ. ευρώ, ενώ άλλες τόσες δηλώσεις δεν παρουσιάζουν χρεωστικό αποτέλεσμα ούτε επιστροφή φόρου («μηδενικές»).