Συστρατεύονται ο ορθόδοξος μητροπολίτης Δωρόθεος και ο καθολικός επίσκοπος Πέτρος τής Σύρου με το πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα που διεκδικεί την έδρα τής υπό δημιουργία πολυτεχνικής σχολής τού Πανεπιστημίου Αιγαίου από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Σε κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, οι τοπικοί προκαθήμενοι των Εκκλησιών αποφεύγουν την αναφορά στον σχεδιασμό τού υπουργείου – να εγκαταστήσει τη νέα σχολή στη Σάμο, στη Χίο και στη Σύρο με έδρα της στο πρώτο νησί και χαρακτηρίζουν «ακριβοδίκαιη» μια απόφαση υπέρ τής Σύρου.

Οι δύο ανώτατοι κληρικοί συγχαίρουν τον υπουργό για την απόφαση να ιδρυθεί η πολυτεχνική σχολή και υπενθυμίζουν παλαιότερες αποφάσεις που κατέληγαν στη Σύρο ως έδρα της.