Στην αδειοδότηση της δημοτικής επιχείρησης Τήνου «Σφαγείο και Ελαιοτριβείο» (φωτό από παλαιότερη επίσκεψη αρμοδίων) για τη μηχανολογική εγκατάσταση μονάδας σφαγής ζωοειδών και κλιβάνου αποτέφρωσης προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την από 21ης Ιουνίου απόφαση, η άδεια αφορά στεγασμένη επιφάνεια περίπου τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Αξαός-Αλιμασούρια, με αποθηκευτική δυνατότητα εξήντα κυβικά μέτρα και με ετήσια παροχή αποβλήτων που δεν θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες κυβικά μέτρα.

Από παλαιά επίσκεψη αρμοδίων στα σφαγεία

Ο βαθμός όχλησης από τη συνολική μηχανολογική λειτουργία εγκρίνεται ως χαμηλός, ενώ η εγκατάσταση αναγνωρίζεται ως ανήκουσα στη δεύτερη περιβαλλοντική κατηγορία. Η διάρκεια ισχύος τής άδειας για την εγκατάσταση φθάνει μέχρι τις 21 Ιουνίου τού 2020 και, μετά από τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας μονάδας, η άδεια θα γίνει αορίστου χρόνου.

Η αξία τού εξοπλισμού ξεπερνά τις 450.000 ευρώ και η εν αναφορά άδεια δεν απαλλάσσει τη δημοτική επιχείρηση από την υποχρέωση για περαιτέρω άδειες που τυχόν θα απαιτηθούν από άλλες υπηρεσίες.