Πυκνή είναι η εικαστική δραστηριότητα που εκτίθεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τήνου, σε παραγωγή δική του ή άλλων. Η διεύθυνσή του δημοσιοποίησε το πρόγραμμα των εκθέσεων που πραγματοποιούνται μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα με τις εκθέσεις βρίσκεται στις ιστοσελίδες τού Φεστιβάλ   και του δήμου Τήνου (βλέπε και ημερολόγιο στο κάτω μέρος τής αριστερής στήλης στην αρχική σελίδα τής vista).