Το δικαίωμα αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών – να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια αποφοιτώντας από ελληνικά σχολεία επεκτείνεται και σε μαθητές/μαθήτριες που αποφοιτούν από αναγνωρισμένα ξένα σχολεία, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα αλλά ακολουθούν το ελληνικό υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Προκειμένου το σχετικό δικαίωμα να εξετάζεται από τις περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί με εγκύκλιό του από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τής χώρας να συγκεντρώσουν τα αναγκαία πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων από μαθητές και μαθήτριες που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις.