Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018 μπορούν να απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων οι συμβασιούχοι που εργάζονταν μέχρι τις 7 Ιουνίου 2017, μετά από απόφαση των δημοτικών συμβουλίων προς αντιμετώπιση απειλών για την τοπική δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, μπορούν να απασχοληθούν και συμβασιούχοι που έχουν υπερβεί το 24μηνο με ανανεούμενες συμβάσεις, με τη διαφορά ότι η παροχή των υπηρεσιών τους δεν θα προσμετράται στην «ειδική βαθμολόγηση λόγω εμπειρίας».

Αυτή η προοπτική προϋποθέτει ότι οι δήμοι -μέχρι το τέλος Ιουλίου- θα ανανεώσουν τα οργανογράμματά τους, θα καταγράψουν τα οργανικά κενά και θα τα έχουν στείλει στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης για να εγκριθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Οι προς πλήρωση θέσεις που θα εγκριθούν από τον Συντονιστή θα περιληφθούν στην προκήρυξη του επερχόμενου διαγωνισμού τού ΑΣΕΠ. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, οι δήμοι -εντός δεκαημέρου- πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το υπουργείο για προγραμματισμό.

Η ανανέωση των οργανογραμμάτων των δήμων είναι απαραίτητη εφ’ όσον δεν έχουν καταγεγραμμένες κενές οργανικές θέσεις απασχολουμένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Χρειάζεται όμως να γίνει και στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες θέσεις στους δήμους έχουν μεν καλυφθεί αλλά δεν αρκούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των οργανισμών.