Αναρτημένα είναι από το πρωί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω ίντερνετ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους, καθώς και τα αρχικά κεφαλαία-ελληνικά γράμματα από το επώνυμο του υποψήφιου ή της υποψήφιας, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό του/της.

Από την αρχή τής ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία από τα επαγγελματικά και τα γενικά λύκεια. Από την ερχόμενη Πέμπτη 6 Ιουλίου μέχρι και τη μεθεπόμενη Παρασκευή 14 Ιουλίου οι υποψήφιοι θα οριστικοποιούν το μηχανογραφικό δελτίο τους στη σελίδα τού υπουργείου.

Η 14η Ιουλίου είναι τελική ημερομηνία για την οριστικοποίηση και μόνο μέχρι τότε οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να αναιρέσουν την επιλογή τους, κατά τον τρόπο που υποδεικνύει σχετική εγκύκλιος στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Μετά τη 14η Ιουλίου δεν θα γίνονται δεκτές προσπάθειες για οριστικοποίηση δελτίου. Αφού ο υποψήφιος ή η υποψήφια οριστικοποιήσει την επιλογή του θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο πρέπει και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του/της και να το εκτυπώσει.