Στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία αξιοποιήσιμων παραλιών τής Τήνου στις οποίες θα προσφέρονται υπηρεσίες με ομπρέλλες, ξαπλώστρες και τροχήλατες καντίνες.

Οι τιμές εκκινήσεως για τη δημοπρασία άρχισαν από τα περίπου επτακόσια ευρώ για το δικαίωμα εμπορικής αξιοποίησης περίπου επτά στρεμμάτων σε παραλίες τού νησιού από επιχειρηματίες ή εταιρίες.

Η δημοπρασία ήταν φανερή, προφορική και πλειοδοτική όπως την έχει προκηρύξει ο δήμος και, σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξής του, οι εκμεταλλεύσιμες θέσεις «είναι αποτυπωμένες…στην εφαρμογή «OPEN» της εταιρίας «Κτηματολόγιο Α.Ε» εκεί που δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή σε αποσπάσματα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού όπου υφίσταται καθορισμός». Οι εν λόγω αποτυπώσεις στο OPEN και στα τοπογραφικά ήταν και είναι αναπόσπαστο μέρος τής διακήρυξης.