Άμεση ενημέρωση γύρω από την απόπειρα της εταιρίας που προωθεί τα αιολικά πάρκα σε κυκλαδονήσια – να παρακάμψει τις ενστάσεις για τις επιπτώσεις τού έργου ζητούν από το υπουργείο Ενέργειας οι δήμοι Τήνου, Πάρου, Νάξου, Άνδρου οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεύτερο, καθώς και η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Ζητούν τον φάκελλο τροποποιητικής μελέτης την οποία ο φορέας υλοποίησης του έργου κατέθεσε πρόσφατα στο υπουργείο, επιδιώκοντας να τροποποιηθεί η -από τον Δεκέμβριο του 2014- έγκριση των περιβαλλοντικών όρων τού έργου από το υπουργείο.

Αυτοδιοικητικοί οργανισμοί και κινήσεις πολιτών έχουν ασκήσει ένδικα μέσα από τον Φεβρουάριο του 2015. Ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και αναμένουν το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει την αίτησή τους τον ερχόμενο Οκτώβριο, μετά από πολλές αναβολές.

Ο φορέας υλοποίησης της εγκατάστασης ανεμογεννητριών κατέθεσε την Τροποποιητική Μελέτη και επιδιώκει να αλλάξει η υπάρχουσα από τον Δεκέμβριο του 2013 μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο φορέας, μάλιστα, επιδιώκει να γίνει η τροποποίηση πριν από την κρίση τού ΣτΕ επί τής αίτησης για την ακύρωση της υπουργικής έγκρισης.

Η σπουδή όμως να προταχθεί η τροποποιητική μελέτη ενδέχεται να να οδηγήσει σε κενό τα νομικά και περιβαλλοντικά επιχειρήματα τα οποία οι αντιτιθέμενοι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και των επιπτώσεών τους σε βάρος τού περιβάλλοντος διατυπώνουν εναντίον τής υπουργικής έγκρισης του ’14.