Στην άμεση, εντός ελάχιστων εβδομάδων, ασφάλιση των ανασφάλιστων οχημάτων χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να προκαταβάλλουν το παράβολο-πρόστιμο των 250 ευρώ προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Εναλλακτικά, εξετάζει μια παράταση μέχρι το τέλος τού καλοκαιριού για να συναφθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια αφ’ ότου όμως οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν το παράβολο όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί, ως πρόστιμο για την περίοδο μη ασφάλισης του οχήματος.

Υπέρ τής δεύτερης επιλογής συνηγορεί και το ότι τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών χρειάζεται να διορθώσουν τους καταλόγους τους με οχήματα και ιδιοκτήτες. Οι ανακρίβειες και τα λάθη στους καταλόγους έχουν αποτέλεσμα να είναι «άκυρο» ένα στα τρία-ένα στα τέσσερα ειδοποιητήρια από τα σχεδόν 1,2 εκατομμύριο που έχουν αποσταλεί.

Η τελευταία επίσημη ενημέρωση θέλει περισσότερα από 230.000 σημειώματα να είναι «άκυρα» και γι’ αυτό το παράβολο θα μείνει προσώρας στα χαρτιά, όπως και η εφαρμογή κυρώσεων στους ασυνεπείς από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η υποχρέωση των ιδιοκτητών να ασφαλίσουν επειγόντως τα ανασφάλιστα οχήματα παραμένει. Αν  αρνηθούν ή καθυστερήσουν να συνάψουν συμβόλαια με τις ασφαλιστικές θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από διακόσια πενήντα μέχρι χίλια ευρώ, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για έξη μήνες ή ακόμη και για δύο χρόνια εάν το ανασφάλιστο εμπλακεί σε ατύχημα. Στην περίπτωση αυτήν η επιβάρυνση του προστίμου είναι πολλαπλάσια.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να αναζητούν στην ταχυδρομική ή στη -μέσω ίντερνετ- ειδοποίηση που λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αριθμό ανασφάλιστου οχήματος και όνομα χρήστη για τους ίδιους με το οποίο θα διεκπεραιώνουν τα της υπόθεσής τους, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να ενημερώνουν τη Γραμματεία Εσόδων.