Για τριετή θητεία διορίσθηκε στην προεδρία τής διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ο 59χρονος καταγόμενος από την Ικαρία Χαράλαμπος Καρίμαλης, ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός με δραστηριότητα στο Τεχνικό Επιμελητήριο και την αυτοδιοίκηση.

Νέος γενικός γραμματέας τού οργανισμού είναι ο δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Κωνσταντίνος Τσέγας, ειδικευμένος νομικός σύμβουλος ξενοδοχειακών και άλλων εταιριών, σε θέματα διαγωνισμών και προμηθειών τού Δημοσίου και διεθνών εμπορικών συμβάσεων.