Στις εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.081,53) ευρώ ανέρχεται το ποσόν που θα εισρεύσει στον δήμο Τήνου για την έκτη κατανομή τού 2017 των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Τα σχετικά κονδύλια για τους δήμους τής χώρας, σχεδόν εκατόν επτά εκατομμύρια ευρώ, αφορούν γενικές και λειτουργικές δαπάνες τού προϋπολογισμού τους. Κατά την απόφαση, προτεραιότητα έχουν η μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες που επιχορηγούνται σύμφωνα με ξεχωριστές αποφάσεις (τού υπουργείου), έως αυτές να εκδοθούν και εφ’ όσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Η απόφαση δεν καθορίζει ποιά είναι «επιτακτική ανάγκη», ποιός την ορίζει και ποιός αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψή της, καθώς και το πότε θα εκδοθούν «ξεχωριστές» αποφάσεις για δαπάνες που ήδη τρέχουν. Προφανώς, η ευθύνη αποσαφήνισης των αοριστιών και το βάρος των αποφάσεων εγκαταλείπεται στην πλάτη των δήμων.

 

Κατά τα λοιπά, το υπουργείο ορίζει ως δαπάνες προτεραιότητας -μεταξύ άλλων- τη μισθοδοσία εργαζομένων σε παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς και γήπεδα, στον καθαρισμό σχολείων, σε προνοιακά προγράμματα, καθώς καιμεταταχθέντων στους δήμους από τον ευρύ δημόσιο τομέα και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Περισσότερα στην απόφαση του υπουργού.