Σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, αντί στις γνωστές μέχρι τώρα τρεις (3) διμηνιαίες, θα μπορεί να εξοφλούν τους φόρους τους οι υπόχρεοι αλλά με επιβάρυνση του τελικού ποσού αποπληρωμής κατά 5%.

Αυτό αφορά φορολογούμενους που δεν μετέχουν ήδη σε πρόγραμμα δωδεκάμηνης άτοκης εξόφλησης φόρων μέσω τράπεζας και πιστωτικής κάρτας. Η αίτηση των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του δωδεκάμηνου είτε μέσω τού νόμου 4152/13, εφ’ όσον υποβάλλουν κανονικά τις δηλώσεις τους κατά την τελευταία πενταετία και αν αποκτήσουν ληξιπρόθεσμη οφειλή από τις 29 Ιουλίου, μετά δηλαδή από την περίοδο εξόφλησης της υφιστάμενης σήμερα πρώτης τριμηνιαίας δόσης.

Τη δωδεκάμηνη εξόφληση μπορούν να επιλέξουν (επίσης με επιβάρυνση 5%) και φορολογούμενοι χωρίς να έχει λήξει η προθεσμία αποπληρωμής μέρους ή ολόκληρου του ποσού οφειλής από το εκκαθαριστικό, βάσει τού νόμου 4174/13.