Σχεδόν σαράντα εκατομμύρια ταξιδιωτικές διανυκτερεύσεις σε καταλύμματα της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν το 2016.

Οι αντίστοιχες εισπράξεις γι’ αυτές, χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από κρουαζιέρες, ξεπέρασαν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) βασισμένη στο δελτίο Στοιχείων Εισόδου (στη χώρα).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σε ολόκληρη την Ελλάδα προσέγγισαν τα 12,8 δισ. για σχεδόν διακόσια εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Το 90% του προαναφερόμενου τζίρου έγινε σε πέντε περιφέρειες της χώρας και η σειρά τους, μετά τη νοτίου Αιγαίου, είναι: Κρήτης (3+ δισ. ευρώ), Αττικής (1,7+ δισ.), κεντρικής Μακεδονίας (1,7 δισ.), νησιών Ιονίου (1,5 δισ.).

Στις ίδιες περιοχές οι ταξιδιωτικές διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τις εκατόν εξήντα εκατομμύρια όταν δεν ξεπέρασαν τα εικοσιεννέα εκατομμύρια στις οκτώ υπόλοιπες περιφέρειες.

Ταξιδιώτες από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, κατά σειράν, συνέβαλαν με περισσότερο από το μισό  τού τζίρου στο νότιο Αιγαίο, ενώ στην περιφέρεια ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στη χώρα ήταν 6,7 (φωτό).

Περισσότερα από την ανάλυση ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών ανά περιφέρεια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι τμήμα τής αγοράς και κλαδικοί αναλυτές αμφισβητούν τις μεθόδους επεξεργασίας των «Στοιχείων Εισόδου» τής ΤτΕ και υποστηρίζουν ότι πέρισυ μειώθηκε η κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών.

Η συζήτηση για το ύψος τής τελικής ταξιδιωτικής δαπάνης γίνεται πολύ έντονη εν όψει τής νέας (τουριστικής και φορολογικής) σαιζόν. Τραπεζικοί κύκλοι θεωρούν ότι «το πραγματικό ύψος τής δαπάνης μπορεί να φανεί καθαρά μόνο στο πραγματικό ύψος των εισπραχθέντων».