Σε σύνοψη δικαιωμάτων που απορρέουν από το δελτίο ανεργίας τού ΟΑΕΔ για τους κατόχους του και προς διευκόλυνσή τους προχώρησε ο οργανισμός.

Σε σχετικό πίνακα συνοψίζονται νόμοι και διατάξεις που διέπουν θέματα όπως η μοριοδότηση ανέργων, η διεκδίκηση συμμετοχής σε εργασιακά και προνοιακά προγράμματα, η ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο κ.ά συναφή.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον πίνακα του ΟΑΕΔ, η δυνατότητα συμμετοχής ανέργων σε πρωτοβουλίες τού ιδιωτικού τομέα εναπόκειται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο.