Περισσότερο από 35% επιβάρυναν οι φόροι και τα τέλη την τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικού στα νοικοκυριά των χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο μισό τού 2016.

Τα πιο πλούσια κράτη-μέλη τής ΕΕ έχουν το πιο ακριβό ρεύμα και τα οικονομικά καχεκτικά έχουν το πιο φθηνό. Η Ελλάδα όμως, που ανήκει στις δοκιμαζόμενες χώρες τής Ένωσης, «σκαρφάλωσε» στην ενδέκατη θέση τού καταλόγου των 28 λόγω υψηλού κόστους τού ρεύματος των νοικοκυριών.

Τα πιο ακριβά τιμολόγια έχουν η Δανία (30,8 ευρώ/100 κιλοβατώρες), η Γερμανία (29,8) και το Βέλγιο (27,5). Τα πιο φθηνά έχουν η Βουλγαρία (9,4 ευρώ), η Ουγγαρία (11,3) και η Λιθουανία (11,7 ευρώ). Ο μέσος όρος των «28» ήταν 20,5 ευρώ (Ιούλιος-Δεκέμβριος ’16) και τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωναν 17,23 ευρώ .

Τα προηγούμενα προκύπτουν από την έρευνα (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170515-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F) της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, της EuroStat.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τιμές του ηλεκτρικού έχουν αυξηθεί στην ΕΕ περί το 23% από το 2008. Το δεύτερο εξάμηνο του 2016 οι τιμές »μειώθηκαν 2,3% υπολογισμένες σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2015.