Ο πρώτος ευρωπαίος που βραβεύθηκε από τον διεθνή Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) στην κατηγορία «καινοτομία στον πρωτογενή τομέα» ήταν ο εκ των συμμετόχων τού φετεινού Tinos Food Paths Δημήτρης Δήμου (φωτό).

Διατηρεί και διαφυλάσσει στην «κιβωτό» του, σε εκτάσεις τής Καλαμπάκας των Τρικάλων, σπάνια ζώα. Ράτσες από τα βάθη τού χρόνου όπως ο μαύρος χοίρος, άλογα Σκύρου και Θεσσαλίας αλλά και στεππικές αγελάδες,  Ίσως (λέμε οι αδαείς -βάσει εξωτερικών χαρακτηριστικών- οι στεππικές αγελάδες να ήταν συγγενείς με την από  δεκαετιών εξαφανισμένη τηνιακή.

Ο κ.Δήμου κατάφερε να παράξει ένα ιδιαίτερο αλλαντικό, αξιοποιώντας ένα κοινοτικό πρόγραμμα για την αγρο-διατροφική έρευνα, ελάχιστους υπάρχοντες γνήσιους μαύρους χοίρους. Ορμώμενος από ομηρικές αναφορές σ’ αυτούς, ονόμασε το αλλαντικό του «μέλαν ακροκώλιο». Κάποιοι το συγκρίνουν με τα διαβόητα προσούτο (Ιταλία) και χαμόν (Ισπανία). Άλλοι (ε;!!!) και με τη λούζα Τήνου.

Βραβευμένος και έμπειρος, ο κ. Δήμου λέει για την εξαγωγή τηνιακής λούζας: «Πρέπει να προωθηθεί εκτός νησιού και Ελλάδας. Χρειάζεται να χρησιμοποιούνται χοιρινά υψηλής ποιότητας, εκ των πραγμάτων ακριβά. Πρέπει να κατασταλάξουν οι παραγωγοί σ’ ένα λιτό προϊόν όπως το γνωστό από αιώνες και σε λίγα παραδοσιακά υλικά παρασκευής και καρύκευσης.

Πρέπει να ακολουθούν την παραδοσιακή διαδικασία ωρίμανσης από πλευράς συνθηκών και χρόνου και, τέλος, οι παραγωγοί χρειάζεται να φτιάξουν αποτελεσματικό μεταποιητικό και εξαγωγικό μηχανισμό. Ή να μετάσχουν σε υπάρχοντες τέτοιους».